Elsa je evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika. Bave se organizovanjem tribina na kojoj su gosti eminentni predavači  pravnici, organizovanjem praksi za studente prava,  ali i pronalaženjem zaposlenja za pripravnike. Njihova delatnost je i organozovanje studentskih poseta javnim institucijama, ali i studentskim posetama u zemljama Evrope.

Kompanija It-Lion im je održala nekoliko radionica u oblasti internet marketinga.