Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je već par godina jedna od najuspešnijih istraživačkih institucija u Srbiji, po broju objavljenih radova i njihovim impakt faktorima.

IT LION je ističe da je angažovan na izradi vebsajta koji ima za cilj da prezentuje projekat „Attoplasmas“ koji je organizovan od strane Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Projekat se odnosi na proboj ultrabrzih lasera i stvaranju novih horizonata u okviru atomske, molekularne i optičke (AMO) fizike.