Izrada multifunkcionalne platforme namenjene interent prodaji firme The English Book. Za potrebe sajta urađen je veb dizajn, integracija plaćanja, povezivanje sa sistemom (softverom) za skladištenje proizvoda kao i povezivanje dashboarda sa firmom koja vrši dostavu proizvoda.