Dušan Kovaćević

Jedan od naših najnovijih projekata na koji smo posebno ponosni je vebsajt o životu i stvaralaštvu našeg istaknutog akademika, pisca i reditelja Dušana Kovačevića.

To će biti prvi put da će na jednom mestu biti izloženo celo životno stvaralaštvo Dušana Kovačevića i to u svim medijima – radio, pozorište, Film, kao i u oblasti književnosti.

Ovaj Vebsajt će biti spona dosadašnjeg njegovog rada i tradicije sa modernom tehnologijom i načinom komunikacije modernih generacija. Na taj način će sve nove generacije moći da budu upoznate sa kulturnim blagom koje ovaj akademik poklanja svima nama.

Sajtom će biti detaljno biti obuhvaćeno njegovo životno stvaralaštvo – radio drame, pozorišne predstave, tv serije, filmovi i romani, kao i sva najznačajnija priznanja i nagrade koje je dobijao u zemlji i u Svetu.

Pored svega navedenog, sajt Dušana Kovačevića će sadržati detaljnu arhivu svih njegovih dela koja su izvodjenja u Srbiji i širom sveta.

Vebsajt će po puštanju sa radom biti vidljiv na ovom linku.