Custom PHP vs Wordpress – Saveti za izbor prave platforme

php-vs-wp_Blog-featured

Početak izrade vebsajta sa sobom nosi izbor platforme u kojoj će buduća veb aplikacija biti napravljena. To je ključni momenat koji može da ima snažan uticaj na sam proces izrade, kompletiranje i život vebsajta nakon puštanja LIVE. Pored toga, IT LION vam poklanja sažetu edukaciju koja će Vam pomoći u izboru platforme. Možete je preuzeti OVDE.

Značaj izbora adekvatne platforme

Ovo je jedan od prvih koraka u fazi pripreme projekta i sa sobom nosi ogromni značaj. Izbor platforme će imati uticaj na sve kasnije faze projekta i to: rad programera, test fazu, puštanje LIVE kao i onu najznačajniju – svakodnevnu upotrebu vebsajta od strane korisnika.

Najznačajniji faktori za pravljenje dobrog izbora platforme jesu: precizno definisanje zahteva klijenta i dobar konsulting koji je neophodno da Vam IT firma pruži kako bi pronašla najbolje rešenje za Vaše potrebe. Adekvatan izbor platforme može čak i do 30% da ubrza proces izrade sajta i on ima veliki uticaj na user-experience krajnjih korisnika odnosno posetilaca vebsajtampotencijalnih kupaca itd.

Funkcionalnosti budućeg vebsajta su ključne za izbor platforme. Neophodno je da klijent tačno zna kakvu veb aplikaciju želi, koje su njene primarne i dodatne funkcionalnosti, a nakon toga je na nama da pronadjemo rešenje tj damo predlog koja to platforma može da ispuni sve zahteve klijenta.

Na izbor platforme veliki uticaj može da ima i biznis model klijenta kao i ciljna grupa publike koja će kasnije da koristi vebsajt. Bitno je da se napomene da budžet klijenta i rok izrade takodje dosta utiču na ovaj značajan korak jer su „custom“ (radjeni po meri klijenta) vebsajtovi dosta složeniji što sa sobom nosi duži rok izrade i veću finansijsku nadoknadu.

Neke od najčešćih platforma (programskih jezika) koji se koriste u upotrebi su svakako „WordPress“, „Cusotm PHP“ vebsajtovi, „Python“, „Angular“ i drugi. Ovom prilikom ću se fokusirati na dve najčešće platforme koja IT LION koristi za izradu veb aplikacija svojih kijenata, a to su „WordPress“ i „PHP“.

WORDPRESS

WordPress je veoma zastupljena open-source platforma koja poseduje sjanu podršku i veliki broj gotovih (ili polu-gotovih) rešenja koje umnogome mogu da ubrzaju proces izrade vebsajta. Pogledajmo neke od prednosti izrade WP vebsajtova:

Velika popularnost

WordPress vebsajtovi čine preko 30% weba. Danas na svetu postoji preko 75 miliona vebsajtova napravljenih u ovoj platformi.
Neverovatni su podaci da 500 novih WP sajtova nastaje svakog dana, a da svake sekunde, nastgane 17 novih blog sajtova radjenih u „WordPress“ platformi. Veliki broj veoma renomiranih i svetski poznatih kompanija koristi ovu tehnologiju za izradu svojih vebsajtova. Neki od takvih primera su vebsajtovi dompanija: “Sony”, “Mercedes”, “Mozzila” itd.

Dobre funckionalnosti

Verovatno glavni razlog ovako velike popularnosti je taj što WordPress zaista nudi rešenja za izradu velikog broja vebsajtova različitog tipa. Ova plaforma je idealna za pravljenje blog sajtova (portala za vesti) kao i internet prodavnica (uz pomoć
Woocoomerce„plugina). Ovakvi sajtovi su pogodni za prevod na veći broj jezika, kao i za rad na razvoju osnovne „on-site“ SEO optimizacije.

Podrška

WP je open-source platforma sa velikim brojem dostupnih tema i pluginova koji ubrzavaju proces izrade vebsajta. To u osnovi znači da je „WordPress comunity“ (zajednica ljubitelja WP) veoma velika i da ova platforma ima sjajan „support“ koji će vam pomoći da veoma lako pronadjete rešenje za neki bug i otklonite grešku jer je izvesno da se neko pre Vas susreo sa istom ili sličnom situcijom i da mu je neko drugi već pomogao sa tim.

Pored same podrške, ova zajednica nudi veliki broj gotovih tema, pluginova koji mogu da pomognu developerima ili bilo kome ko započne izradu ovakvoj vebsajta.

Efikasnost i racionalnost

Usled velikog broja gotovih ili polu-gotovih rešenja, ovakvi sajtovi iziskuju kraći rok izrade. To u mnogome utiče i na cenu ovakvih vebsajtova koji su povoljnji i najčešće u skladu sa budžetom klijenata. Takodje to utiče i na krajnji rok izrade ovakvih projekata koji odgovara situacijama kada su rokovi „hitni“ i kratki.

Ovo su uglavnom bile prednosti WordPress vebsajtova. O nedostacima nećemo posebno govoriti već ćete ih sami otkriti u delu teksta koji se odnosi na PHP platforme.

PHP

PHP platforme spadaju u „custom“ rešenja koje se prave „od 0“ i u potpunosti prema potrebama klijenta. Dakle to su platforme koje najčešće odlikuje jednistveni veb dizajn i koje se kroje prema potrebni klijenta.

Po meri klijenta

Custom PHP vebsajtovi se prave u potpunosti po meri i u skladu sa potrebama klijenta. Ovde dakle nema gotovih rešenja već se svaka funkcionalnosti piše u kodu bilo da je to kontakt forma ili galerija slika na Vašem sajtu. Istina postoji veliki broj biblioteka koje mogu da obogate i ubrzaju pravljenje ovakvih vebsajtova. Svakako bismo istakli „Laravel“ biblioteku koja je veoma moćna i efikasna i koju mi, kao IT LION, često koristimo.

Veoma brze platforme

Brzina ovih vebsajtova je neverovatna. Kod PHP platformi stranica se u proseku učitava manje od 1s (0.6 sekundi). Pored toga, to su veoma stabilni vebsajtovi koji ostavljaju sjajan utisak na korisnika i unapredjuju njegov “user-experience”. Brzina često može da ima presudan uticaj na SEO optimizaciju vebsajta, ali isto tako i na inicijalni utisak koji vebsajt ostavlja na posetioca. Neka istraživanja su pokazala da postoji veliki procenat napuštanja vebsajta kod onih strana koje se učitavaju preko 3 sekunde. Kako to vreme raste (vroj sekudni učitavanja) stopa napuštanja počinje sve više i više da raste. Pogledajte sliku ispod.

Ovo je glavna razlika izmedju WordPress i PHP sajtova. Naime WordPress vebsajtovi imaju odziv učitavanja strane od 4 do 10 sekundi (prosek je negde oko 5 ukoliko su dobro optimizovani). Dok se PHP sajtovi, kao što smo već naveli, učitavaju i do 10x brže. Pogledajte primer jednog od naših skorašnjih projekata . Ovaj sveobuhvatni portal za nekretnine koji u svojoj bazi sadrži preko 40.000 oglasa nekretnina strane učitava za manej od 1 sekunde!

Dobra pozicija na GOOGLE-u

Pravilna i ekasna struktura koda koja je u skladu sa svim standardima omogućava kvalitetnu i sveobuhvatnu “on-site” SEO optimizaciju koja može da utiče na bolje rangiranje Vašeg PHP vebsajta na “Google” pretraživaču. Prema istraživanjima je dokazano da se ovakvi vebsajtovi više cene od strane Google pretraživača što samim tim utiče na njihovu bolju poziciju na Google pretraživaču. U svakom slučaju, vez obzira da li se radi o WordPress vebsajtu ili PHP vebsajtu, za dobar SEO je potrebno dosta truda, kvalitetnoh sadržaja i backlinkova.

Složene platforme i sistemi

Ovakve platforme su takodje pogodne za razvoj veoma složenih veb aplikacija koje poseduju napredne funkcionalnosti: integracija sistema plaćanja, softvera za knjiženje proizvoda, forume, portale, browser igre, forume itd. Sva ona ograničenja koja WordPress može da ima prilikom izrade ovakvih aplikacija, ovde ne postoje. Takodje, veoma su pogodne za kasnije nadogradnje u budućnosti (faza II izrade).

Ovo su bile neke od prednosti i nedostataka ove dve platforme. Verujem da sada imate mnogo jasniju sliku i znajnje koje Vam može pomoći prilikom donošenja ove odluke. Ne želim da se opredelim i da vam direktno sugeišem neku od ove dve mogućnosti, ali je PHP rešenje na duže staze koje, iako može da bude nešto više inicijalno ulaganje, na duže staze daje fenomenalne veb rezulatate.

Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu ili pitanje za nas, slobdno nas kontaktirajte. Svi članovi IT LION tima su uvek spremni da Vam pruže kvalitetan savet i konsalting u vezi sa izborom platforme i planom izrade projekta.

Mi smo IT LION, za svoje klijent se borimo kao lavovi!