Najbolji Frameworks 2020 godine

frameworks


Angular

Angular js je open source front-end framework za veb programiranje. Google je razvio angular, a velike kompanije Google, Microsoft, i Paypal ih koriste. AngularJS omogućava programerima da naprave aplikaciju sa klijentske strane koristeći JavaScript po modelno orjentisanom paternu (Model View Controller-MVC). Angular omogućava programerima da naprave web aplikacije velikih razmera, visokih performansi I jednostavne za održavanje.

React

React je biblioteka za pravljenje korisničkih interfejsa. Nastao je u kompaniji Facebook koja ga je poklonila širokim narodnim masama na korištenje. Brzo je prihvaćen od strane zajednice i oko njega je počeo da se stvara cijeli ekosistem. Cilj ovog teksta je da izdvoji važne dijelove tog ekosistema i da početnicima posluži kao odskočna daska za dalje učenje. Pod pojmom “React ekosistem” podrazumjevam biblioteke i alate koje se koriste u kombinaciji sa Reactom, a koje ja koristim u svakodnevnom radu. To ne znači da ne postoje druge alternative niti da je način rada koji ja koristim jedini ispravan.

Vue.js

Vue.js se smatra da je jedan od najjednostavnijih JavaScript framework-a, koji je veoma brz, ima malu veličinu i veoma detaljnu dokumentaciju. Vue.js je veoma fleksibilan i prilagodljiv različitim vrstama projekata. U osnovnoj verziji je praktično library, i kao takav je primenjiv za male i srednje projekte, medjutim Vue.js dodavanjem odgovarajućih oficijalnih komponenati postaje full framework, i kao takav ima potencijal za izradu enterprise aplikacija.
Iako trenutno Vue.js nije još uvek popularan kao React (koji podržava Facebook) ili Angular 2 (koji podržava Google), njegova popularnost raste iz dana u dan, a Laravel community ga smatra za jedan od njihovih omiljenih front-end framework-a.

Laravel

Razvojem interneta i veb aplikacija, mnogi programski jezici nastaju, unapreĎuju se i nadgraĎuju. Tako postoji nekoliko verzija programskog jezika PHP, kao i mnoga njegova razvojna okruženja.

Laravel je besplatno razvojno okruženje otvorenog koda programskog jezika PHP dizajnirano za razvoj MVC veb aplikacija. U poslednjih nekoliko godina je postao veoma popularan meĎu programerima. Objavljen je pod MIT licencom i njegov izvorni kod se nalazi na GitHubu .Njegove glavne karakteristike su stabilnost, optimizacija resursa i brzina učitavanja.

Express

Express, Expressjs ili Express.js je Node.js web framework – na srpskom bi se moglo reći da to znači Node.js framework. Koristi se za programiranje web aplikacija i API(Aplikacioni programski interfejs). Express olakšava i ubrzava mnoge radnje i spasava nas pisanja suvišnih linija koda prilikom kreiranja Node.js aplikacija. Čuli ste možda za tzv. MEAN stack koji se koristi za kreiranje dinamičkih web aplikacija i web sajtova? MEAN je skraćenica za MongoDB, Express, Angular i Node.js. Dakle, Express je „E“ u „MEAN“ akronimu.

Spring

Spring je framework za Java platform, koji obezbeđuje infrastrukturu za razvoj aplikacije. Zahvaljujući tome, softverski inženjeri mogu da se fokusiraju na razvoj biznis zahteva aplikacije. Spring je po dizajnu modularan. Nudi više od dvadeset projekata, koji obezbeđuju različite infrastrukture:

 osnovni Spring framework(engl. Spring framework), framework koji postavlja i podiže aplikaciju (engl. Spring Boot), framework za rad sa bazama podataka (engl. Spring Data), framework koji obezbeđuje alate za rad u oblaku (engl. Spring Cloud), framework za sigurnost aplikacije (engl. Spring Security, Spring LDAP), framework za upravljanje porukama (engl. Spring Integration, Spring AMQP) i drugi.

Ako vas zanima još ovako zanimljivih tema, posetite ovaj link.