Šta rade grafički dizajneri

grafickiblog

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rešenja, što podrazumeva praksu kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu ili televiziji i drugim.

Koristeći slike, grafiku i tekst dizajneri kreiraju priču ili poruku koja će privući potencijalne korisnike. Nema svaki grafički dizajn cilj da bude lep, ali svaki treba da izazove reakcije, bilo da su pozitivne ili negativne, privlačne ili odbijajuće za potrošače.

Šta je tačno posao grafičkog dizajnera u nekoj kompaniji?

Grafički dizajner je osoba koja je zadužena za kreiranje imidža jedne kompanije kroz izradu njenog logoa, promotivnih materijala i ostalih grafičkih rešenja, koja zavise prvenstveno od delatnosti, što sve zajedno čini korporativni identitet. Posao grafičkog dizajnera podrazumeva da bude u toku sa svetskim trendovima iz oblasti dizajna, kao i da, pored znanja rada u odgovarajućim programima poseduje i znanja o računarskoj grafici i digitalnom izdavaštvu.

Što se tiče pronalaska posla u ovoj oblasti, mogućnosti su neograničene jer grafički dizajneri mogu da rade u svim delatnostima, s obzirom na to da je svakoj kompaniji potrebna osoba koja će biti zadužena za kreiranje različitih grafičkih rešenja.

Koje programe koristi grafički dizajner ?

Postoji dosta raznik programa koje jedan grafički dizajner može koristiti, ali neki od najboljih i najtraženijih su :

  • Adobe Illustrator –  je program za dizajn i vektorsko crtanje. U njemu se uglavnom, radi dizajn vezan za štampu, dok se retko koristi za dizajn web strana. Takođe, Adobe Illustrator predstavlja dobar izbor za ilustratore.
  • Adobe Photoshop – je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slika i dizajna. Adobe Photoshop je toliko rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, ovaj program je uglavnom namenjen i koristan fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija.
  • Adobe InDesign – je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna.

U slučaju da Vam treba logo, katalog, sadržaj za Vaš sajt  ili nešto slično, možete pogledati našu stranicu ili da nas kontaktirate.